Политика за отказване

Анулиране на резервация:

(1) Потвърдена резервация може да бъде променена / анулирана безплатно 24 часа преди началото на наемния период.

(2) При отказ/анулиране на резервация по-малко от 24 часа преди началото на наемния период или в случай на неявяване (No Show), Easy Rent Bulgaria не възстановява никаква част от предплатената сума. В този случай, предплатената сума може бъде ползвана за следваща резервация;

(3) Онлайн резервацията може да бъде отказана от Клиента, чрез посочените по-долу начини:

- в директория " Моят Профил" , изберете въпросната резервация и натиснете бутона отказ;

- в директория " Оплакване и поддръжка", попълнете контактната форма;

- изпратете имейл на [email protected] със задължително указани номер и датат на резервацията;

- обадете се на телефон +359 700 50 700.

(4) При смяна на автомобила от страна на Наемателя с по-нисък клас от заявения, разликата в сумата не се възстановява.

(5) Компанията си запазва правото да откаже резервация при невъзможност да предостави поръчания автомобил (или аналогичен), като заплатената от Наемателя сума ще му бъде напълно възстановена.

(6) ИзиРентБългария си запазва правото да откаже резервация в момента на получаването на автомобила, по преценка на дежурния Мениджър, като предплатената сума се възстановява на Наемателя

(7) Удължаване на наем на автомобил може да бъде направено чрез онлайн заявка и плащане, през сайта на компанията или в офис на ИзиРентБългария , минимум един ден предварително, преди изтичането на настоящия договор за наем.

Цената на наема зависи от периода на удължаването му за съответния автомобил, актуална към датата на заявката със задължително начисляване на такса „Пълно Покритие“.

(7.1) Наемателя няма право да управлява автомобил на компанията с изтекъл, неподновен или неплатен договор за наем. В противен случай ИзиРентБългария запазва правото си да обяви автомобила за откраднат/присвоен от Наемателя и да търси правата си по всички законови начини за възстановяване на сумата по пазарна цена на съответния автомобил, ведно с всички пропуснати ползи, причинени от Наемателя

(7.2) ИзиРентБългария запазва правото си да откаже заявка за удължаване на наем.