Условия за наемане

Условия за наемане

I. В ЦЕНАТА НА НАЕМА СА ВКЛЮЧЕНИ:

Неограничен пробег;
Пътна такса – винетка за територията на Република България;
Застраховка „Гражданска отговорност“;
Заместващ автомобил при технически проблем;
Допълнителен шофьор;
Летищна такса;
ДДС 20%;


II. ОБЩИ УСЛОВИЯ:1.Изисквания към Наемателя на автомобила и неговите документи:

(1) Наемателят е длъжен да представи валидно свидетелство за управление на МПС (интернационално) и син талон (за български граждани), издадено най- малко 3 години преди датата на наемане.

(2) Наемателят е длъжен да представи документи за самоличност (лична карта или паспорт , кредитна карта,валидни до края на срока на наема).

(3 )Минималната възраст за наемане на автомобил без допълнително таксуване е 21 години.

(4) Наематели между 18 и 21 години заплащат допълнително:

- такса „Млад шофьор“, която е 5 евро за всеки наемен ден;

- такса „Пълно Покритие“ , според класа автомобил;

- двоен депозит,според класа автомобил;

(5) Луксозни класове и SUV автомобили могат да бъдат наети само от лица над 25г възраст и с над 3г. шофьорски стаж

2.Период на наемане на автомобил

Минималният период за наем на автомобил е 24 часа.

При удължаване на наемния период само за няколко часа , цената се таксува като 24-часов наем.

3.Закъснение и неустойки

(1) Закъснение до 1 час не се таксува.

(2) При закъснение за връщане на автомобила в уговореното време ,вписано в договора за наем, Наемателя дължи неустойка, както следва:

- От 1 до 6 часа закъснение – един наемен ден, според актуалната ценова листа за деня.

- Повече от 6 часа до 24часа закъснение – два наемни дни, според актуалната ценова листа за деня.

- Повече от 24 часа закъснение – компанията си запазва правото да задържи депозита, както и да наложи такса от 100 евро на ден за всеки ден закъснение.

4.Начин на плащане и депозит:

(1) Онлайн резервация може да бъде заплатена чрез кредитна/дебитна карта (Visa/MasterCard), PayPal или банков превод;

(2) При наемането на автомобила, Наемателят е длъжен да остави депозит чрез кредитна карта (Visa или MasterCard), издадена на негово име;

(2.1) Процедурата по блокиране на депозита (авторизация) и отблокирането му (анулиране на авторизация) е следната:

- При получаване на автомобила сумата по депозита се блокира на кредитната карта на Наемателя и се освобождава (отблокира) , след пълна проверка на състоянието на върнатия автомобил , при неустановени нарушения

- В случай на загуба или не предоставяне на бележка за авторизация от Наемателя, депозитът ще бъде автоматично разблокиран от банката не по-рано от 20 работни дни.

(2.2) Депозити в брой или с дебитна карта се допускат само в случай на платена допълнителна такса „Пълно Покритие“ от страна на Наемателя.

(2.3) Сумата на депозита зависи от избрания клас автомобил, варира я от 200 евро до 2000 евро.Ако Наемателя не се е възползвал от услугата „Пълно Покритие“ депозитът е в двоен размер!5.Допълнителна такса „Пълно Покритие“

Таксата „Пълно Покритие“ се заплаща допълнително по желание на Наемателя (освен т.1(4), т.9(5) и т.12(4) ), като стойността и зависи от заявения клас автомобил и дава правото на :

Безплатна Пътна помощ на територията на Р. България;
Освобождаване от отговорност при нанесена щета на автомобила, както и при щета от ПТП, при спазени условия т.5.1;
Предоставяне на заместващ автомобил при щета,пожар или кражба ;
Освобождава Наемателя от административна такса в случай на инцидент;
(1) Валидна е при следните условия:

(1.1) При наличие на щети или ПТП е предоставен Протокол от компетентните органи на КАТ, в противен случай Наемателя заплаща пълната стойност на нанесените щети, а също така и стойността на наема за дните, през които автомобилът ще бъде в ремонт;

(1.2) При кражба/пожар или тотална щета, Наемателя е предоставил небходимите документи от КАТ, в противен случай същият е отговорен със сумата на застрахователната стойност на наетия автомобил, а също така и за пропуснати ползи;

(1.3) При изрично спазени правила за движение по пътищата на Република България , без установено наличие на употреба на алкохол ,упойващи вещества, наркотици и превишена скорост;

(1.4) Не е предоставено управлението на автомобила на друго лице , неупълномощено и невписано в договора за наем от Наемодателя

(2) Не покрива следното:

(2.1)Не освобождава Наемателя от отговорност при щети по интериора на автомобила (тапицерия, табло, седалки, облицовки на багажник и др.), както и при спукани или повредени гуми, джанти,тасове или прозорци.

(2.2) Изгубени документи,ключове,регистрационен номер (табела/и) на автомобила . (2.3) Липсващи части на автомобила, като СD,запалка,тас,GPS навигация, 4G WiFi интернет,фарове,антена и т.н.

(2.4) Не покрива случаите на вандализъм , поради забравени или оставени вещи в автомобила по невнимание на Наемателя;

(2.5) Изтощен акумулатор или спукана гума;

6.Гориво

Автомобилът се предоставя с пълен резервоар гориво и трябва да бъде върнат с пълен резервоар. При връщането на автомобила с непълен резервоар, Наемателя заплаща глоба в размер на 10 евро и липсващото гориво до запълване на резервоара на цена 1,5 евро/литър.

7.Оборудване и аксесоари:

Прилагат се допълнителни такси на ден, според актуалната ценова листа в офисите на ИзиРентБългария или обявените на уебсайта.

8.Гарантиране на клас автомобил

Easy Rent Bulgaria не гарантира специфична марка и модел на автомобила. Гарантирано е предоставянето на автомобил от същия клас, размер, брой врати и брой места. В случай че резервираният автомобил не е наличен към датата на наемане, Наемателя ще получи по-висок клас автомобил без доплащане.

9.Наем на автомобил извън България

Наемането на автомобил извън граница е възможно за съседните на България страни, както и някои други, след предварителна заявка и одобрение от Easy Rent Bulgaria.

(1) Минималният срок за наем на автомобил с опция излизане зад граница е 7 (седем) дни;

(2) Наемателят е длъжен да даде информация най-малко 3 дни преди взимане на автомобила кои точно страни желае да посети. Някои държави не са разрешени;

(3) Начислява се еднократна такса в размер между 50 - 60 евро за една държава, като за всяка следваща се доплаща по 20 евро;

(4) Изисква се депозит в двоен размер,зависещ от класа автомобил.

(5) Такса „ Пълно Покритие“ е задължителна!!!! Излизането зад граница става единствено и само с позволението на EasyRentBulgaria. Всички опити за неправомерно напускане на страната ще бъдат таксувани като нарушение на Условията за наем на компанията със сумата на депозита!!!10.Наемане на автомобил извън работно време:

Работното време в офисите на Летище София,Летище Варна и Летище Бургас е 24/7 и НЕ СЕ прилагат допълнителни такси за извън работно време!
За всички други локации Наемателя може да бъде таксуван с еднократно в размер на 20 евро за всяко (време на взимане /време на връщане).
11.Еднопосочни наеми/доставки.

(1) Еднопосочен наем:

- Връщането на автомобил на различно място от взимането му е възможно единствено след предварителна заявка и одобрение от ИзиРентБългария.

- Ако наетият автомобил бъде върнат на различно място от взимането му (различен град или офис на Easy Rent Bulgaria), ще бъде начислена допълнителна такса.

Тарифите са обявени в секция „доставки“ на интернет страницата!

- Easy Rent Bulgaria си запазва правото да откаже направена резервация с различни места за получаване и връщане на автомобила, като платената предварително сума изцяло се възстановява на Наемателя!

(2) Доставка – Всички офиси на компанията се намират в летищни зони и не се извършват доставки на автомобил до адрес!

12.Условия за анулиране / промяна на резервация / удължаване на наем:

(1) Анулиране на резервация:

(1.1) Потвърдена и платена резервация може да бъде променена/отказана безплатно 24 часа до заявения час на получаване. По време на извънредното положение,заради COVID-19 , предплатената сума ще бъде възстановена в Портфейл, във Вашия профил и ще бъде използвана за следваща резервация.

(1.2) При отказ на резервация по-малко от 24 часа до заявения час на получаване на автомобила или в случай на неявяване (NO SHOW) , ИзиРентБългария не възстановява никаква част от предплатената сума.

(2) При смяна на автомобила от страна на Наемателя с по-нисък клас от заявения, разликата в сумата не се възстановява.

(3) При връщане на автомобила от Наемателя по-рано от предварително заявения период на наем, ИзиРентБългария не възстановява никаква сума за неизползваното време.

(4) Компанията си запазва правото да откаже резервация при невъзможност да предостави поръчания автомобил (или аналогичен), като заплатената от Наемателя сума ще му бъде напълно възстановена.

(5) ИзиРентБългария си запазва правото да откаже резервация в момента на получаването на автомобила, по преценка на дежурния Мениджър, като предплатената сума се възстановява на Наемателя

(6) Удължаване на наем на автомобил може да бъде направено чрез онлайн заявка и плащане, през сайта на компанията или в офис на ИзиРентБългария , минимум един ден предварително, преди изтичането на настоящия договор за наем.

Цената на наема зависи от периода на удължаването му за съответния автомобил, актуална към датата на заявката със задължително начисляване на такса „Пълно Покритие“.

(6.1) Наемателя няма право да управлява автомобил на компанията с изтекъл, неподновен или неплатен договор за наем. В противен случай ИзиРентБългария запазва правото си да обяви автомобила за откраднат/присвоен от Наемателя и да търси правата си по всички законови начини за възстановяване на сумата по пазарна цена на съответния автомобил, ведно с всички пропуснати ползи, причинени от Наемателя

(6.2) ИзиРентБългария запазва правото си да откаже заявка за удължаване на наем.

13.Допълнителни разпоредби и неустойки.

(1) ЗАБРАНЕНО е пушенето в автомобилите! При наличието на пепел,фасове или миризма на цигари, Наемателя дължи неустойка в размера на депозита!

(2) ЗАБРАНЕНО е превозването на домашни любимци. Наличието на следи от козина, както и връщането на автомобила в много мръсно състояние, дава правото на компанията да наложи неустойка на Наемателя в размера на депозита!

(3) ЗАБРАНЕНО е ползването на автомобила за теглене на друго МПС или ремарке, за състезателни цели, спортни прояви, обучения, тренировки, изпитания, пренасяне на едри, насипни или други товари, каране по неасфалтирани пътища (офроуд).

При нарушение на което и да е от тези условия Наемателят дължи неустойка в размер на депозита + всички допълнителни разходи, направени за отстраняването на причинените неизправности/щети (ако има такива)!

(4) В случай, че билет за достъп и/или карта за достъп до обществения паркинг на летище София, Варна и Бургас бъде изгубен/а, Наемателят е длъжен да заплати неустойка в размер на 100,00 лева

(5) Изгубени документи,ключове,регистрационен номер (табела/и) на автомобила се таксуват със размера на депозита + наем за всеки изминал ден до възстановяването на всяка липса;

(6) Липсващи части на автомобила, като СD,запалка,тас,GPS навигация, 4G WiFi интернет,фарове,антена и т.н. се таксуват по официална ценова листа, налична в офисите на ИзиРентБългария;

(7) Наемателя носи пълна отговорност при нанесени щети по долната част на автомобила , както и интериора (тапицерия, табло, седалки, облицовки на багажник и др.), както и при спукани или повредени гуми, джанти,тасове или прозорци;

(8) Всички глоби, актове и други санкции, получени при нарушаване на Закона за движение по пътищата в България се заплащат от Наемателя + 30 евро административна такса;

(9) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е шофирането през деня с включени фарове!

(10) При напускане на автомобила трябва ВИНАГИ да се изключват светлини, фарове, радио и да НЕ СЕ ОСТАВЯТ документите на автомобила вътре в него!

(11) Наемателят няма право да предоставя управлението на автомобила на лице , неупълномощено и невписано в договора за наем от Наемодателя;

(12) Наемателят няма право да извършва неразрешени от Наемодателя ремонти на автомобила;

(13) Всички неуредени спорове , произтекли съгласно Общите условия по договора за наем се уреждат по Българското законодателство на Р.България;

Последна актуализация 01.04.2022г